Dünyalı İnsanın, Kozmik Yolculuğunda : KILAVUZ KİTAPLAR

Dünyalı İnsanın, Kozmik Yolculuğunda : KILAVUZ KİTAPLAR

Hayat, insanı şu kaynaklardan devşirmelerle biçimlendiriyor: Kadim öğreti, peygamberlerin kıssaları, ariflerin yaşamları, anneler ve babalar… Bunlar ve benzeri hikmet ve bilgi kaynakları, henüz “ümmi” olan insana, çıkacağı dünyevi ve kozmik…

Kıyamet Setleri

Kıyamet Setleri

Yecüc ve Mecüc hakkında malûmatınız vardır da Gog ve Mogog’u duydunuz mu bilmem; ancak Hunor ve Magor’u duyanınız eminim ki oldukça azdır. Kur’anî bir bilgi olan Yecüc ve Mecüc ikilisinin…

O (S.A.S.)’nun Hayat Matematiği

O (S.A.S.)’nun Hayat Matematiği

Yaş otuz beş, Dante gibi ortasındayız ömrün.” diyor Diyarbakırlı şair Cahit Sıtkı Tarancı. Birçoğumuzun bildiği hatta ilk dizesini darbımesel olarak kullandığı güzel bir şiirden söz ediyorum. Bu şiir ve sonrasında…

Âlemler, Boyutlar Ve Evrenler Ve Kâinatın Yapıtaşları<br />Prof. Bishop’un Çakma Miracı

Âlemler, Boyutlar Ve Evrenler Ve Kâinatın Yapıtaşları
Prof. Bishop’un Çakma Miracı

Biz insanlar adına, genel söyleyişle “toprak” denilen bir malzemeden yaratılmış bir evrenin halkıyız; dolayısıyla halkı olduğumuz kozmik ülkeye uyumlu olabilmek hasebiyle ilk insan Âdem ve oğullarının bedeni topraktan oluşturulmuş yani…

Milletlerin İslam’ı mı, İslam’ın milleti mi?

Milletlerin İslam’ı mı, İslam’ın milleti mi?

Cihanşümul ve total bir inanç sistemi olan İslam’ın değişik varyantlarının olması imkân dâhilinde değil. Ancak bir kısım çevreler, “Türk Müslümanlığı” tabirini ısrarla kullanmaya devam ediyorlar. Bu ısrarcı tutumun amacını irdeleyişimizi…