3. Dünya Savaşı

ANA SPOT Dünya Harbi’ne sokulmamız için planlanan iki kaçak Alman gemisi Goben ve Brislav, bizi bir komplonun içine almıştı ve biz de zokayı yutmuştuk. Tıpkı...
Haliç

Haliç Canavarı

Okuyacağınız bu öykü XVII. yüzyılda yaşanmıştır. Osmanlı Devle­ti, Lale Devri olarak tarihe geçen zaman dilimini yaşıyordu. Bir taraf­tan eğitim, kültür, teknik ve ekonomik ıslahatlar...

Gazi’nin Sponsoru Kimdi?

Vaktiyle, yazarının kim olduğunu şu anda hatırlamadığım bir kitaba göz atmıştım: şair ve patron... Kitabın tezi ilginç gelmişti fakire o zaman... Yazar, özetle diyordu...
Haliç

Ey Ay Dede, Durağın Nerede?

Yeniçağ Avrupası'nda ortaya çıkan Rönesans Hareketleri yaşamın birçok alanında köklü dönüşümlere neden olmuştu. Bu arada din de politikadaki belirleyiciliğini kaybederek yerini ulusçu söylemlere bırakmaya...
Sıradışı Bir Evlilik

Eski İstanbul’da Flört

Biraz da eski zamanların aşk ve flört geleneklerinden söz etmek is­tiyorum. Günümüzde, birbirlerini seven gençler sokaklarda el ele ve kol kola gezebilmekte, bir pastanede...
İstanbul

Fatih’in Vasiyeti

Avrupa'da ekonomiye, İlkçağ'da kölecilik, Ortaçağ'da Feodalite, Yeniçağ ve Yakınçağ'da ise Kapitalizm egemendi. Bu sonuncu anla­yışta "Çok üret, çok sat, çok kazan!" ilkesi temel parola...
Sıradışı Bir Evlilik

Sıradışı Bir Evlilik

Şimdi size sıradışı bir evlilikten söz etmek istiyorum. Beş-altı yaş­larında bir kız çocuğunun, yetişkin bir erkekle evlendirilmesinden yani. Velisinin onayı ile nikâh kıyıldıktan sonra...
Haliç

Osmanlı’da Cadı Avı

Takvim-i Vakayi, II. Mahmut zamanında İstanbul'da çıkarılan ilk yarı resmi Osmanlı gazetesi idi. 18 Rebiülevvel 1249'da (6 Ekim 1833) gazetede, okuyanların kanını donduran bir...
Yeniçeriler

Osmanlı’da Sıradışı Bir Meslek

  Klasik dönem Osmanlı toplumunda bir işin yasal meslek sayıla-bilmesinin bazı koşullar vardı. Örneğin: Kamuya yararlı olmak Genel ahlak kurallarına aykırı olmamak İnsanlara faydalı olmak Toplumsal düzene zarar vermemek Siyasal...
Yeniçeriler

Sadrazama Bit Kontrolü

Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdar olduğu yıllar Os­manlı tarihinin en parlak dönemidir. Bu dönemde; Piri Mehmet Paşa, İbrahim Paşa, Ayaş Mehmet Paşa, Lütfi Paşa, Hadım...