Prusya Kralı’ndan Müneccim

Müneccimbaşılık, Osmanlı devlet örgütü içerisinde ilmiye sınıfına mensup bir kamu görevi idi. Ne zaman kurulduğu kesin olarak bi­linmemekle beraber kuruluş döneminin sonlarına doğru ortaya...
Yeniçeriler

Osmanlı’da Sıradışı Bir Meslek

  Klasik dönem Osmanlı toplumunda bir işin yasal meslek sayıla-bilmesinin bazı koşullar vardı. Örneğin: Kamuya yararlı olmak Genel ahlak kurallarına aykırı olmamak İnsanlara faydalı olmak Toplumsal düzene zarar vermemek Siyasal...

Müştak Babanın Kehaneti

Asıl ismi Muhammed Mustafa olan Müştak Baba Bitlis'te doğdu. Din ve tasavvuf kültüründen yana zengin bir aile ortamında yetişti. Temel eğitimini medresede tamamladıktan sonra,...
Sıradışı Bir Evlilik

Eski İstanbul’da Flört

Biraz da eski zamanların aşk ve flört geleneklerinden söz etmek is­tiyorum. Günümüzde, birbirlerini seven gençler sokaklarda el ele ve kol kola gezebilmekte, bir pastanede...
Yeniçeriler

Osmanlı Elçisi’nin Gafleti

Osmanlı Devleti'ın başlarında dünyanın en büyük askeri ve siyasi gücü idi. O kadar ki tek yanlı bir irade ile dünya gündemini belirleyebiliyordu. Bu durum...

MÖSYÖ’NÜN LÂNETİ : Çarli’yi de Basar, Paris’i de Yakarlar!

Yüz yıl evvel, cangıl ormanlarında destursuz gezen bir aslanı al ile vurdular. Kralı yaralayan ve o, can çekişirken organlarını paylaşmaya koyulan avcıların belli başlıları...

Aldatılanlar Tarihi

Lisan-ı Türki’de bir deyim vardır ya, "Ağzına bir parmak bal çalmak..." diye... Oradan girelim mevzuya. Deyim, bal kavanozuna ya da bal fıçılarına sahip olma...
Haliç

Ukraynalı Cariye

Esir ticareti ile uğraşanlara esirci denirdi. Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan esircilik XIX. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Esirciler alıp sattıkları insanlara mal...

Cemaat-Parti Kavgasının Ardından… YÜCE DEVLETE KİM ÇÖKECEK?

“Öylesini”ni “3. Dünya Savaşı Başladı” başlıklı yazımızda belirtmiştik. Lakin vahim meselenin bir de “böylesi” var ya da olmalı. “Kalemin ahlâkı” hasebiyle, böylesini yazmadan atlarsak...

91. Sene-i Devriyesinde… LOZAN ZAFER Mİ, HEZİMET Mİ?

Malûmunuz; sorunun sahibi, “Her daim Osmanlı” olan yazar ağabeylerimizden Kadir Mısıroğlu. Başındaki ciğer rengi fesiyle uzun yıllar, sahipliğini ve “Neşriyat Müdürlüğü”nü yaptığı Sebil Yayınevi’nden...