Müştak Babanın Kehaneti

Asıl ismi Muhammed Mustafa olan Müştak Baba Bitlis'te doğdu. Din ve tasavvuf kültüründen yana zengin bir aile ortamında yetişti. Temel eğitimini medresede tamamladıktan sonra,...

Çanakkale Mevsimi

Her yıl, mevsim kıştan bahara dönerken günler bir hoş olmaya başlar. Gökyüzü, yeryüzü, tarlalar, dağlar ve ovalar bir hoş olur. Kuşlar durur mu hiç,...
Yeniçeriler

Osmanlı Elçisi’nin Gafleti

Osmanlı Devleti'ın başlarında dünyanın en büyük askeri ve siyasi gücü idi. O kadar ki tek yanlı bir irade ile dünya gündemini belirleyebiliyordu. Bu durum...

Rus Elçisi’ne Büyü

Lehistan meselesinden dolayı 1768'de başlayan Osmanlı-Rus Sava­şı devam ediyordu. Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenilmiş ve donanması Çeşme'de yakılmıştı. Padişah bir an önce barış yapılmasını...

Prusya Kralı’ndan Müneccim

Müneccimbaşılık, Osmanlı devlet örgütü içerisinde ilmiye sınıfına mensup bir kamu görevi idi. Ne zaman kurulduğu kesin olarak bi­linmemekle beraber kuruluş döneminin sonlarına doğru ortaya...

Padişahın Huzurunda Matematik Sınavı

Osmanlı şehzadeleri geleceğin hükümdar adayları olduklarından, onların eğitimlerine büyük önem verilirdi. "Lala" adı verilen danış­manların gözetiminde, sancaklarda idari görevlere getirilerek yönetim alanında yetiştirildikleri için,...

Kurtuluş Savaşı’nda Bir Papaz

Sevgili okurlar; hepimiz zeybekler, efeler, öğretmenler, emekli askerler, genç subaylar, imamlar, müftüler, kadın ve çocukların Kurtuluş Savaşı'mızdaki kahramanlıktan hakkında çok şey duyduk ve öğrendik;...
Haliç

Ukraynalı Cariye

Esir ticareti ile uğraşanlara esirci denirdi. Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan esircilik XIX. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Esirciler alıp sattıkları insanlara mal...
İstanbul

Laleli Deli Dede

Size Laleli Deli Osman Dede'nin öyküsünü anlatmak istiyorum. Anlatacağım olay XVII. yüzyılda geçmiştir. Osmanlı Devleti zaferler dönemini kapatmış duraklama ve gerileme sürecine girmişti. Bir taraftan...

Aşçı Yamaklığından Sadrazamlığa

Osmanlı orduları 1453 yılında elli üç günlük bir kuşatmadan sonra İstanbul'a girmeyi başarmıştı. Fakat kentin Türk ve İslam kimliğine kavuşması ise daha uzun sürdü....